Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

Гьоте, Йохан Волфганг

Избрани творби : В 8 т / Йохан Волфганг Гьоте ; Подбор, предг. и бел. Стефан Ив. Станчев ; Прев. от нем. - София: Нар. култура, 1980.

Съдържа:
Т. 1: Лирика / Прев. : Ат. Далчев и др. - 1980. - 600 с.. - Други прев. : Ч. Шишманов, Ст. Бакърджиев, Г. Мицков, В. Константинов, А. Миланов, Ст. Бесарбовски, Кр. Станишев, Л. Любенов, Гр. Ленков, Д. Стоевски, П. Цолова, В. Хинкова, Ф. Филкова, Н. Кънчев, К. Кадийски, Р. Ралин, А. Александрова ; Л. Любенов - псевд. на прев. Любен Георгиев Прангов ; Пълното име на прев. П. Цолова е Петя Цолова Стайкова
Т. 2: Драми / Прев. : Т. Берберов и др. - 1980. - 687 с.. - Други прев. : Д. Стоевски, Г. Милев, Ст. Бакърджиев, Ал. Миланов
40 125 тир

ISBN (Подв.)
УДК Ч830(081)

Именен показалец

Гьоте, Йохан Волфганг
Станчев, Стефан (предг.)
Далчев, Атанас (прев.)
Шишманов, Ч. (прев.)
Бакърджиев, Стоян (прев.)
Мицков, Георги (прев.)
Константинов, В. (прев.)
Миланов, А. (прев.)
Бесарбовски, Ст. (прев.)
Станишев, Кръстьо (прев.)
Любенов, Любен (прев.)
Ленков, Григор (прев.)
Стоевски, Димитър (прев.)
Цолова, А. (прев.)
Хинкова, В. (прев.)
Филкова, Федя (прев.)
Кънчев, Николай (прев.)
Кадийски, К. (прев.)
Ралин, Радой (прев.)
Александрова, А. (прев.)
Берберов, Тодор (прев.)
Бакърджиев, Стоян (прев.)
Миланов, Ал. (прев.)

Предметен показалец

Милев, Гео (прев.)

Инв. № → Сигнатура

6050 → Ч Г11
6090 → Ч Г11
6158 → Ч Г11

Още от Йохан Гьоте

Фауст

Избрани творбиCopyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+