Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):


Резултати за Ленков, Григор

Общо записи: 6

93Чапек, Карел. Книга апокрифи. Разкази. София, Нар. култура, 1981, 144 с.

30Пушкин, Александър. Евгений Онегин. Ист. прочит и комент.. В. Търново, Абагар, 1995, 344 с.

28Пушкин, Александър. Евгений Онегин. Роман в стихове. София, Нар. култура, 1977, 284 с.

26Пушкин, Александър. Евгений Онегин. Роман в стихове. София, Отечество, 1985, 296 с.

22Гьоте, Йохан. Лирика ; Драма ; Проза. София, Нар. култура, 1971, 424 с.

17Гьоте, Йохан. Избрани творби. В 8 т. София, Нар. култура, 19801

 

Начало

 

Библиотекар: Елена КулеваCopyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+