Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):


Резултати за Стоевски, Димитър

Общо записи: 8

30Шилер, Фридрих. Избрани творби. Поезия ; Драми ; Статии. София, Нар. култура, 1983, 616 с.

22Гьоте, Йохан. Лирика ; Драма ; Проза. София, Нар. култура, 1971, 424 с.

18Цвайг, Стефан. Еразъм ; Магелан ; Фуше. [Биогр. романи]. София, Нар. култура, 1971

17Цвайг, Стефан. Избрани творби. В 5 т.. София, Нар. култура, 1987

17Гьоте, Йохан. Избрани творби. В 8 т. София, Нар. култура, 1980

15Грим, Братя и др. Избрани приказки. София, Нар. младеж, 1983, 304 с.

12Цвайг, Стефан. Жозеф Фуше. Портр. на един полит. мъж. София, Нар. култура, 1980, 240 с.

6Хайне, Хайнрих. Пътни картини. София, Нар. младеж, 1972, 195 с.1

 

Начало

 

Библиотекар: Елена КулеваCopyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+