Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):


Резултати за Георгиева, Жечка

Общо записи: 7

107Уайлд, Оскар. Избрани творби. В 3 т.. София, Народна култура, 1984

97Шели, Мери. Франкенщайн или новият Прометей. Роман. София, Нар. култура, 1981, 224 с.

92Смит, Доуди. 101 далматинци. Роман [за деца]. София, Нар. младеж, 1986, 184 с.

74"Н" като нож. [Сб. амер.] разкази. Пловдив, Хр. Г. Данов, 1988, 575 с.

56Клавел, Джеймс. Шогун. Т. 1. София, Ciela, 2021, 612 с.

53Клавел, Джеймс. Шогун. Т. 2. София, Ciela, 2021, 631 с.

33Джени. Моят дневник. София, Нар. култура, 1985, 100 с.1

 

Начало

 

Библиотекар: Елена КулеваCopyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+