Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

"Н" като нож : [Сб. амер.] разкази / Състав. Жечка Георгиева ; Прев. от англ. Борис Миндов. - Пловдив: Хр. Г. Данов, 1988. - 575 с. ; 23 см

Без тир

УДК 821.111(73)-32(082)

Именен показалец

Миндов, Борис (прев.)
Георгиева, Жечка (съст.)

Инв. № → Сигнатура

10398 → Ч Н11

Начало

 

Библиотекар: Елена КулеваCopyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+