Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

Речник на българската литература. Т. 3, П - Я / Глав. ред. Георги Цанев ; Ред. кол. Боню Ангелов ... [и др.]. - София: БАН, 1982. - 744 с. ; 25 см

Пълната форма на името на ред. Боню Ангелов е Боню Ангелов Стоянов
Други ред.: С. Бакърджиева, Т. Жечев, Е. Константинова, Кр. Куюмджиев, Д. Леков, М. Цанева, Ел. Цветанова
Изд. на БАН. Институт за лит.

ISBN (Подв.)
УДК 821.163.2(038)

Именен показалец

Цанев, Георги (ред.)
Ангелов, Боню (ред.)
Бакърджиева, Силвия (ред.)
Жечев, Тончо (ред.)
Константинова, Елка (ред.)
Куюмджиев, Кръстьо (ред.)
Леков, Дочо (ред.)
Цанева, Милена (ред.)
Цветанова, Елена (ред.)

Инв. № → Сигнатура

9397 → 886.7.09 Р56

Начало

 

Библиотекар: Елена КулеваCopyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+