Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

Речник на българската литература : В 3 т. / Глав. ред. Георги Цанев. - София: БАН, 1976.

Съдържа:
Т. 2: Е-О / Ред. кол. Б. Ангелов и др. - 1977. - 488 с. : с портр., факс.. - Други ред.: С. Бакърджиева, Т. Жечев, Е. Константинова, Кр. Куюмджиев, Д. Леков, М. Цанева, Ел. Цветанова.
Изд. на БАН. Инст. за лит 50 000 тир

ISBN (Подв.)
УДК 821.163.2(038)

Именен показалец

Цанев, Георги (ред.)
Ангелов, Боню (ред.)
Бакърджиева, Силвия (ред.)
Жечев, Тончо (ред.)
Константинова, Елка (ред.)
Куюмджиев, Кръстьо (ред.)
Леков, Дочо (ред.)
Цанева, Милена (ред.)
Цветанова, Елена (ред.)

Инв. № → Сигнатура

12303 → 886.7.09 Р56
4735 → 886.7.09 Р56

Начало

 

Библиотекар: Елена КулеваCopyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+