Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

Речник на българската литература : В 3 т. / Ред. кол. Георги Цанев - глав. ред. и др. - София: БАН, 1976.

Съдържа:
Т. 1: А - Д. - 1976. - 408 с. с портр. и факс.. - тир
Други ред.: Б. Ангелов, С. Бакърджиева, Т. Жечев, Е. Каранфилов, Д. Леков, М. Николов, Б. Ничев, М. Цанева, Е. Цветанова
Изд. на БАН. Инст. за лит

ISBN (Подв.)
УДК 821.163.2(038)

Именен показалец

Цанев, Георги (ред.)
Ангелов, Боню (ред.)
Бакърджиева, Силвия (ред.)
Жечев, Тончо (ред.)
Каранфилов, Ефрем (ред.)
Леков, Дочо (ред.)
Николов, Минко (ред.)
Ничев, Боян (ред.)
Цанева, Милена (ред.)
Цветанова, Елена (ред.)

Инв. № → Сигнатура

3530 → 886.7.09 Р56
4898 → 886.7.09 Р56
5016 → 886.7.09 Р56

Начало

 

Библиотекар: Елена КулеваCopyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+