Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

Стюарт, Ан и др.

Празници на любовта : 4 романа / Прев. [от англ.]. - София: Арлекин България, 1995.

Съдържа: Странен облог / Ан Стюарт ; Прев. Ирина Димитрова. - Ориг. загл. Saints alive / Anne Stuart (Anne Kristine Stuart Ohirogge) ; Шоколадени целувки / Джудит Арнолд ; Прев. Милена Митова. - Ориг. загл, Chocolate kisses / Judith Arnold (Barbara Keiler) ; Любовно заклинание / Ан МакАлистър ; Прев. Мира Друмева. - Ориг. загл. Simple charms / Anne MCallister (Barbara Schenck) ; Среща с Купидон / Линда Р. Уиздъм ; Прев. Саша Попова. - Ориг. загл. Ms. Scrooge meets Cupid / Linda Randall Wisom
Офс. изд.

ISBN 954-11-0292-1
УДК 820(73)-31

Именен показалец

Стюарт, Ан
Димитрова, Ирина (прев.)
Арнолд, Джудит
Митова, Милена (прев.)
МакАлистър, Ан
Друмева, Мира (прев.)
Уиздъм, Линда Р.
Попова, Саша (прев.)

Инв. № → Сигнатура

417(1) → Ч С88

Начало

 

Библиотекар: Елена КулеваCopyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+