Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

Дикенс, Чарлс

Приключенията на Оливър Туист : Роман [за юноши] / Чарлс Дикенс ; Прев. от англ. Нели Доспевска ; Ил. Никифор Русков ; [С послесл. от Александър Шурбанов]. - 4 изд. - София: Отечество, 1985. - 384 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл. The adventures of Oliver Twist / Charles Dickens

Колекция Избрани книги за деца и юноши
1. изд. 1948
110 105 тир

УДК ДЧ820-31

Именен показалец

Дикенс, Чарлс
Доспевска, Нели (прев.)
Русков, Никифор (худ.)
Шурбанов, Александър (предг.)

Инв. № → Сигнатура

11755 → Ч Д53


Copyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+