Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

Андрич, Иво

Новели : [Сборник] / Иво Андрич ; Прев. от сърбохърв. С. Рачева ... [ и др.] ; Подбор и ред. [с предг.] Боян Ничев. - Пловдив: Хр. Г. Данов, 1976. - 267 с. ; 21 см

Други прев. : Л. Райнова, Ж. Георгиева, Л. Кацкова, К. Йорданова
Пълното име на Ж. Георгиева е Жела Георгиева Владимирова
40 700 тир.
15 000 екз. от тир. подв.

ISBN (Подв.)
УДК Ч886.1-32

Именен показалец

Рачева, С. (прев.)
Райнова, Л. (прев.)
Георгиева, Ж. (прев.)
Кацкова, Л. (прев.)
Йорданова, К. (прев.)
Ничев, Боян (предг.)

Предметен показалец

Андрич, Иво

Инв. № → Сигнатура

3504 → Ч А66

Още от Иво Андрич

Прокълнатия дворCopyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+