Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

Ървинг, Уошингтън

Къщата с призраците : Новела и легенди / Уошингтън Ървинг ; Прев. от англ. Мария Райчева и др. ; Худож. Светлана Йосифова ; Предг. Алексей Зверев ; Състав., ред. Огняна Иванова. - София: Отечество, 1983. - 216 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл. The works of Washington lrving Vol. XI / Washington lrving

Други прев. : Д. Бурилкова, Пр. Митева
1. изд. 1983 в Избрани кн. за деца и юноши
100 115 тир

УДК ДЧ820(73)-32

Именен показалец

Ървинг, Уошингтън
Райчева, Мария (прев.)
Бурилкова, Д. (прев.)
Митева, Правда (прев.)

Инв. № → Сигнатура

8168 → Ч Ъ


Copyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+