Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

Панчатантра / Прев. [от санскрит. с предг.] Йордан Милев ; Ил. Иван Кьосев. - 2 изд. - София: Нар. младеж, 1981. - 472 с. : с ил. ; 25 см

Ориг. загл. на инд. ез
1. изд. 1976
60 150 тир

ISBN (Подв.)
УДК ЧФ891.4-32 ЧФ891.4-1

Именен показалец

Милев, Йордан (прев.)
Кьосев, Иван (худ.)

Инв. № → Сигнатура

6551 → Ч П20

Начало

 

Библиотекар: Елена КулеваCopyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+