Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

МакДоналд, Рос

Прощален поглед : Пулсираща вена : Романи / Рос Макдоналд ; Прев. от англ. Савина Манолова. - София: Нар. култура, 1991. - 440 с. ; 20 см

Ориг. загл. The Goodbye Look ; The Blue Hammer / Ross MacDonald

УДК 820(73)-31

Именен показалец

МакДоналд, Рос
Манолова, Савина (прев.)

Инв. № → Сигнатура

526(1) → Ч М19

Начало

 

Библиотекар: Елена КулеваCopyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+