Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

Хемингуей, Ърнест

По телеграфа : Статии и коресподенции от четири десетилетия / Ърнест Хемингуей ; Прев. от англ. Красимира Икономова ; Състав. с предг. от Тодор Абазов. - София: БЗНС, 1981. - 232 с. ; 20 см

Ориг. загл. By-line / Hemingway

40 200 тир

УДК Ч820(73)-4

Именен показалец

Хемингуей, Ърнест
Икономова, Красимира (прев.)
Абазов, Тодор (предг.)

Инв. № → Сигнатура

6484 → Ч Х41


Copyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+