Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

Уо, Ивлин

Завръщане в Брайдсхед : (Благочестивите и нечестивите мемоари на капитан Чарлс Райдър) : Роман / Ивлин Уо ; Прев. от англ. [с предг.] Аглика Маркова. - Пловдив: Хр. Г. Данов, 1984. - 336 с. ; 21 см

Ориг. загл. Brideshead revisited / Evelyn Waugh

37 600 тир

ISBN (Подв.)
УДК 821.111-31

Именен показалец

Уо, Ивлин
Маркова, Аглика (прев.)

Инв. № → Сигнатура

9971 → Ч У68

Начало

 

Библиотекар: Елена КулеваCopyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+