Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

Юго, Виктор

Човекът, който се смее : [Роман] / Виктор Юго ; Прев. от фр. Ерма Гечева. - София: Нар. култура, 1983. - 568 с. ; 22 см

Ориг. загл. L`homme qui rit / Victor Hugo

В кн. означено 2. изд
40 125 тир

УДК Ч840-31

Именен показалец

Юго, Виктор
Гечева, Ерма (прев.)

Инв. № → Сигнатура

8028 → Ч Ю13


Copyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+