Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):


Резултати за Андрейчин, Любомир

Общо записи: 7

134Геров, Найден. Речник на българския език А-Д. Ч. 1. София, Бълг. писател, 1975, 400 с.

120Андрейчин, Любомир и др. Български тълковен речник. София, Наука и изкуство, 1976, 1 078 с.

115Георгиева, Елена. Обратен речник на съвременния български език. София, БАН, 1975, 656 с.

114Андрейчин, Любомир и др. Български тълковен речник. София, Наука и изкуство, 1994, 1094 с.

23Андрейчин, Любомир и др. Правописен речник на българския книжовен език. София, Наука и изкуство, 1973, 424 с.

15Андрейчин, Любомир и др. Правописен речник на българския книжовен език. София, Нар. просвета, 1958, 280 с.

15Андрейчин, Любомир и др. Правописен речник на българския книжовен език. София, Наука и изкуство, 1978, 456 с.1

 

Начало

 

Библиотекар: Елена КулеваCopyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+