Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

Атанасова, Илка и др.

Практически френско-български речник = Dictionnaire pratique francais-bulgare : 12 000 най-употребявани фр. думи / И. Атанасова и др./ I. Atanassova et al. - София: Наука и изкуство, 1989. - 704 с. ; 21 см

Други авт. : А. Бойчева, В. Тошева-Пешева, Х. Хачикян

24 108 тир
Библиогр. с. 7

ISBN (Подв.)
УДК 801.323.2=40=867

Именен показалец

Атанасова, Илка (съст.)
Бойчева, А. (съст.)
Тошева-Пешева, В.
Хачикян, Х. (съст.)

Инв. № → Сигнатура

82(1) → 80 А93
82(2) → 80 А93
82(3) → 80 А93
82(4) → 80 А93

Начало

 

Библиотекар: Елена КулеваCopyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+