Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

Минкова, Герда и др.

Немско-български речник = Deutsch-bulgarisches Worterbuch / Герда Г. Минкова, Люба Н. Владова, Стефан Ив. Станчев / G. Minkowa, L. Wladowa, St. Stanchew. - 4 изд. - София: Наука и изкуство, 1978. - 576 с. ; 17 см

Авт. не са отбелязани на кор
1. изд. 1966
100 100 тир

ISBN (Подв.)
УДК 801.323.2=30=Б

Именен показалец

Минкова, Герда (съст.)
Владова, Люба (съст.)
Станчев, Стефан (съст.)

Инв. № → Сигнатура

5550 → 808 Н53
5549 → 808 Н53

Начало

 

Библиотекар: Елена КулеваCopyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+