Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

Рилке, Райнер Мария

Лирика / Райнер Мария Рилке ; Прев. от нем. П. Велчев и др. ; Подбор и ред. Венцеслав Константинов ; [С предг. от Петър Велчев]. - София: Нар. култура, 1979. - 220 с. ; 17 см

Ориг. загл. Ausgewahlte lyrik / Rainer Maria Rilke

Други прев. : Ст. Бакърджиев, Ст. Бесарбовски, Й. Стратиев, А. Александрова, В. Мусаков, Н. Лилиев, Г. Мицков, Л. Илиев, Д. Петров, Е. Стайчева

Библиотека Световни поети
10 125 тир

УДК Ч830(436)-1

Именен показалец

Рилке, Райнер Мария
Велчев, Петър (прев.)
Константинов, Венцеслав (ред.)
Бакърджиев, Стоян (прев.)
Бесарбовски, Ст. (прев.)
Стратиев, Й. (прев.)
Александрова, А. (прев.)
Мусаков, В. (прев.)
Мицков, Георги (прев.)
Илиев, Л. (прев.)
Петров, Д. (прев.)
Стайчева, Емилия (прев.)

Предметен показалец

Лилиев, Николай (прев.)

Инв. № → Сигнатура

5924 → Ч Р62

Начало

 

Библиотекар: Елена КулеваCopyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+