Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

Ман, Томас

Вълшебната планина : Роман / Т. Ман; Прев. от нем. Тодор Берберов ; [С предг. от Любен Дилов]. - София: Нар. култура, 1972. - 944 с. ; 25 см

Ориг. загл. Der Zauberberg

Библиотека Световна класика
50 100 тир

УДК Ч830-31

Именен показалец

Ман, Томас
Берберов, Тодор (прев.)
Дилов, Любен (предг.)

Инв. № → Сигнатура

6968 → Ч М24


Copyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+