Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

Верн, Жул

Децата на капитан Грант : Роман [за юноши] / Жюл Верн ; Прев. от фр. Жечо Обов ; Худож. Александър Алексов. - 3 изд. - София: Нар. младеж, 1983. - 512 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл. Les enfants du capitaine Grant / Jules Verne

1. изд. 1958 в библ. Приключения и науч. фантастика
80 150 тир

ISBN (Подв.)
УДК ДЧ840-31

Именен показалец

Верн, Жул
Обов, Жечо (прев.)
Алексов, Александър (худ.)

Инв. № → Сигнатура

7789 → Ч В50
7892 → Ч В50


Copyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+