Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

Верн, Жул

Капитан Немо : Роман : [За юноши] / Жюл Верн ; Прев. от фр. Константин Константинов ; Худож. Александър Алексов ; [С послесл. от Николай Дончев]. - София: Народна младеж, 1984. - 382 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл. 20 000 lieux sous les mers / Jules Verne

1. изд. 1955 в библ. Приключения и пътешествия
80 000 тир

ISBN (Подв.)
УДК ДЧ840-31

Именен показалец

Верн, Жул
Константинов, Константин (прев.)
Алексов, Александър (худ.)
Дончев, Николай (худ.)

Инв. № → Сигнатура

8268 → Ч В50


Copyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+