Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

Вини, Алфред дьо

Сен-Мар : [Роман] / Алфред дьо Вини ; Прев. от фр. [с предг.] Ангелина Г. Терзиева. - София: ОФ, 1987. - 280 с. ; 25 см

Ориг. загл. Sinq-Mars / Alfred de Vigny

100 200 тир

УДК Ч840-31

Именен показалец

Вини, Алфред дьо
Терзиева, Ангелина (прев.)

Инв. № → Сигнатура

9368 → Ч В60

Още от Алфред дьо Вини

Сен-МарCopyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+