Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

Твен, Марк

Избрани творби : В 2 т. / Марк Твен ; Прев. от англ. ; [С предг. от Бети Гринберг]. - София: Отечество, 1989.

Съдържа:
Т. 2: Автобиография ; Разкази / Прев. Тодор Вълчев и др. ; Худож. Стоимен Стоилов. - 1990. - 639 с.. - Други прев.: Н. Доспевска, Р. Гекова. - В библиогр. каре означено 3, 2 изд.

УДК 821.111(73)-312.6

Именен показалец

Твен, Марк
Гринберг, Бети (предг.)
Вълчев, Тодор (прев.)
Доспевска, Нели (прев.)
Гекова, Р. (прев.)

Инв. № → Сигнатура

10810 → Ч Т43

Още от Марк Твен

Животът по МисисипиCopyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+