Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

Пушкин, Александър

Евгений Онегин : Роман в стихове / Александър Пушкин ; Прев. от рус. [с послесл.] Григор Ленков ; Ил. от Иван Кирков. - София: Нар. култура, 1977. - 284 с. : с ил. ; 26 см

Ориг. загл. Евгений Онегин

1. изд. 1971 включено в т. 4 на Избрани съчинения в 6 т.
20 125 тир

ISBN (Подв.)
УДК 882-1

Именен показалец

Ленков, Григор (прев.)
Кирков, Иван (ил.)

Предметен показалец

Пушкин, Александър Сергеевич

Инв. № → Сигнатура

4293 → Ч П94

Начало

 

Библиотекар: Елена КулеваCopyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+