Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

Пушкин, Александър

Евгений Онегин : Ист. прочит и комент. / А. С. Пушкин ; Прев. [от рус.] Григор Ленков ; Състав. [и предг.] Радка Кърпачева-Даскалова. - В. Търново: Абагар, 1995. - 344 с. ; 20 см

Ориг. загл. Евгений Онегин

Съдържа и Гибелта на Пушкин / А. Ахматова ; Прев. Цв. Ленкова
Офс. изд.

ISBN 954-427-202-X
УДК 882-1

Именен показалец

Ленков, Григор (прев.)
Кърпачева-Даскалова., Радка (предг.)

Предметен показалец

Пушкин, Александър Сергеевич
Ахматова, Анна Андреевна

Инв. № → Сигнатура

1182 → Ч П94

Начало

 

Библиотекар: Елена КулеваCopyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+