Професионална гимназия по туризъм - Варна
Симултанни резултати (за повече информация натиснете Enter):

Пушкин, Александър

Евгений Онегин : Роман в стихове / Александър С. Пушкин ; Прев. Григор Ленков. - София: Отечество, 1985. - 296 с. ; 17 см

Колекция Библиотека на ученика
Ориг. загл., установено от доп. източник: Евгений Онегин
1. изд. 1937 на изд. Игнатов, в сер. Библиотека за всички

УДК 821.161.1-13

Именен показалец

Ленков, Григор (прев.)

Предметен показалец

Пушкин, Александър Сергеевич

Инв. № → Сигнатура

1160 → Ч П94

Начало

 

Библиотекар: Елена КулеваCopyright (c) AntoLAB,
Тема BiblioCat 1.26 | ACS Marsi Edition 18.0.346
+