УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ГИМНАЗИЯТА

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

виж съдържание на услугата изтегли образец на заявление за валидиране на компетентности

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

виж съдържание на услугата изтегли образец на заявление за валидиране на професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

виж съдържание на услугата изтегли образец на заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

виж съдържание на услугата изтегли образец на заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
Кетъринг