КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ТЕМА

GeoGebra за преподаватели. Графично решаване на уравнения и системи уравнения. Тригономертични функции


Период на провеждане: : 23.12.2022г.

Продължителност: 2 часа.

Участници: 8 педагогически специалисти

Място на провеждане: ПГТ“Проф. д-р Асен Златаров“.

ТЕМА

Нови кулинарни техники


Период на провеждане: 18.12.2022г.

Продължителност: 2 часа.

Участници: 12 педагогически специалисти

Място на провеждане:ПГТ“Проф. д-р Асен Златаров“.

ТЕМА

Иновативни методи и средства за реализиране на обучението по математика и информатика


Период на провеждане: : 03.12 - 04.12. 2022г.

Продължителност: 16 часа.

Участници: 1 педагогически специалист

Място на провеждане: х-л „Арена Мар“, к.к. Златни пясъци.

ТЕМА

Съвременни тенденции и техники в кулинарията


Период на провеждане: 25.11.2022г.

Продължителност: 6 часа, от 9:30 до 13:30 часа.

Участници: 10 педагогически специалисти

Място на провеждане: ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“

ТЕМА

Младо вино – божоле


Период на провеждане: 24.11.2022г.

Продължителност: 2 часа, от 12:30 до 13:30 часа.

Участници: 12 педагогически специалисти

Място на провеждане: ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“

ТЕМА

Умения за комуникация в образователния процес и взаимоотношенията: учител – ученик – родител


Период на провеждане: 23.11.2022г.

Продължителност: 2 часа, от 12:30 до 13:30 часа.

Участници: 8 педагогически специалисти

Място на провеждане: ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“

ТЕМА

Презентационни умения и креативни решения за преподаване


Период на провеждане: 19.11.2022г.

Продължителност: 2 часа, от 12:30 до 13:30 часа.

Участници: 9 педагогически специалисти

Място на провеждане: ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“

ТЕМА

Съвременни тенденции и техники в миксологията


Период на провеждане: 18.11.2022г.

Продължителност: 4 часа, от 12:30 до 15:00 часа.

Участници: 10 педагогически специалисти

Място на провеждане: ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“

ТЕМА

Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и критично мислене


Период на провеждане: 14-16.11.2022г.

Продължителност: 16 часа

Участници: 1 педагогически специалист

Място на провеждане: НИПКСП гр. Банкя

ТЕМА

Най - новите информационни технологии в процеса на обучение


Период на провеждане: 12-13.11.2022г.

Продължителност: 16 часа

Участници: 2 педагогически специалисти

Място на провеждане: онлайн – Е-ПРОСВЕТА

ТЕМА

Раждане на новата българска култура – интерактивен подход между история, литература, английски език, изобразително изкуство


Период на провеждане: 11.11.2022г.

Продължителност: 2 часа

Участници: 6 педагогически специалисти

Място на провеждане: ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“

ТЕМА

Тенденции във винопроизводството


Период на провеждане: 10.11.2022г.

Продължителност: 4 часа, от 12:30 до 15:00 часа.

Участници: 10 педагогически специалисти

Място на провеждане: ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“

ТЕМА

Проектно – базирано обучение


Период на провеждане: 8-9.11.2022г.

Продължителност: 16 часа.

Участници: 1 педагогически специалист

Място на провеждане: онлайн, ТУ – гр. Варна

ТЕМА

Методика на обучението по предприемачество


Период на провеждане: 19.10 - 26.10. 2022г.

Продължителност: 16 часа.

Участници: 1 педагогически специалист

Място на провеждане: онлайн, СУ“Св. Климент Охридски“

ТЕМА

Обсъждане на резултатите от входните нива и набелязванв на мерки, свързани с подобряване качеството на образование по съответния предмет


Период на провеждане: 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10. 2022г.

Продължителност: 2 часа

Участници: 70 педагогически специалисти

Място на провеждане: ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“

ТЕМА

Обсъждане на резултатите от входните нива и набелязванв на мерки, свързани с подобряване качеството на образование по съответния предмет.


Период на провеждане: 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10. 2022г.

Продължителност: 2 часа

Участници: 70 педагогически специалисти

Място на провеждане: ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“

ТЕМА

Киберзащита


Период на провеждане: 5.10- 6.10. 2022г.

Продължителност: 10:00-12:30 или 14:00-15:30 часа

Участници: 2 педагогически специалисти

Място на провеждане: ВСУ „Черноризец Храбър“

ТЕМА

Новости в платформата АдминПлюс 2022/2023г. Дневна програма – тема на урока, отсъствия, оценки, значки и домашна работа


Период на провеждане: 15.09. 2022г.

Продължителност: 2 часа, от 14:30 до 15:30 часа.

Участници: 70 педагогически специалисти

Място на провеждане: ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“

ТЕМА

Запознаване с промените в нормативните уредби за учебната 2022-2023г.


Период на провеждане: 12.09, 13.09, 14.09. 2022г.

Продължителност: 2 часа

Участници: 70 педагогически специалисти

Място на провеждане: ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“

ТЕМА

Емоционална интелигентност - ключ за успех и повишаване качеството на живот


Дата: 30 юни 2022

От 9.00 до 17.00 ч.