КОНТАКТИ

име телефон / ел. поща
Телефонна централа: 052 642671
Директор: Гергана Япаджиева 052 642667/642671
Заместник-директор по УД: Галина Вълчева 0888202881
Заместник-директор по УПД: Веска Янева 052 642668
Заместник-директор по АСД: Пенка Станчева 052 642668
Заместник-директор по АСД: Вл. Василев 052 642668
Секретар: 052 642667
Работно време на канцерарията с граждани: 08:00 ч. до 16:30 ч.
Електронна поща: pgt_varna@abv.bg
pgtvarna@pgtvarna.com
Учители: виж e-mail адрес
Адрес: ул."Найден Геров"1
Градски транспорт: автобуси: № 7, 12, 14, 17А, 20, 31, 39, 118, 148, 409

виртуална разходка