Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Практически насоки

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и в други критични ситуации

виж документ
  • 1