× С У Б Contact

Полезни връзки


Ученически униформи

НОВИНИ и СЪБИТИЯ

Награда от ораторски форум

На 22.12.2020 година се проведе Младежки ораторски форум „Свети Климент Охридски“ / втори градски финален кръг/ в ДПЦ „Св. Архангел Михаил“- град Варна. Във форума участваха и наши ученици от десети клас: Калоян Георгиев / Хв /, Стойка Боева / Хе/ и Бирсен Хюсеин / Хд/.

Регламентът на форума включваше участие с две публични речи. Първата беше на тема: „150 години Българска екзархия“, а втората реч - на свободна тема.

Нашите ученици се предствиха достойно - Калоян Георгиев спечели трето място, а Бирсен Хюсеин получи поощрителна награда. На учениците бяха раздадени грамоти и награди от ДПЦ „Св. Архангел Михаил“- град Варна.

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки в страната до 31.01.2021 г. със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД 09-3610/31.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, в периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. учениците от VIII до XII клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда в платформата Google G Suite for Education по утвърдена седмична програма за първи учебен срок.


Пожелавам Ви здрава и успешна 2021 година!

Гергана Япаджиева

Директор

Коледен концерт

Ученици от гимназията подготвиха и записаха на видео коледен концерт, за да покажат, че и в трудни времена празниците носят надежда.

График за изпити

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в дневна форма на обучение XII клас от минали години - допълнителна поправителна сесия, януари 2021г.

Конспектите с изпитните теми по отделните предмети се намират в секция документи/конспекти за изпити на сайта на гимназията

изтегли график

Държавни изпити

График за провеждане на Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация – януари 2021 г.


Дати за провеждане на изпита:

Теория на професията/специалността – 21.01.2021 г.

Практика на професията/специалността – по допълнително публикуван график

Срок за подаване на заявления за лица, придобили право да положат държавен изпит по теория и практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди учебната 2020/2021 година - 21.12.2020 г. в канцеларията на гимназията.

Изпитите започват в 08:00 часа. Учениците се явяват в сградата на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна в 07:30 часа.

За справки и въпроси на тел. 0888 216655 - г-жа Янева ЗДУПД

Награда от фотоконкурс

За седма поредна година Сдружение „УСМИВКА“, с подкрепата на Община Бургас, организира Национален конкурс на тема „Най-усмихнат клас на България 2020 – заедно срещу КОВИД 19“.

Конкурсът се проведе в шест категории, като участваха повече от 960 снимки и над 600 класа от цяла България. Класирани на първо място в пета категория „Най- усмихнати гимназисти“ 8-ми – 11-ти клас са 11б клас с ръководител Златин Вълчев. Поздравления!

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,


Във връзка със заповед № РД-01-677/25.11.2020 г на министъра на здравеопазването и Заповед № РД-09-3457/26.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, организацията на обучение в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна е следната:


1. Учениците от VIII до XII клас продължават обучение от разстояние в електронна среда в периода от 30.11.2020 г до 21.12.2020 г.

2. Учебните часове ще се провеждат по утвърдена седмична програма

3. Продължителността на учебните часове е 40 минути.


Дневен режим при обучение от разстояние в електронна среда:


1 час 07:30ч. – 08:10ч.
2 час 08:20ч. – 09:00ч.
3 час 09:20ч. – 10:00ч.
4 час 10:10ч. – 10:50ч.
5 час 11:00ч. – 11:40ч.
6 час 11:50ч. – 12:30ч.
7 час 12:40ч. – 13:20ч.

4. Обучението от разстояние в електронна среда включва синхронен урок, синхронно взаимодействие на учителя с учениците, синхронна текуща обратна връзка и оценяване на резултатите от обучението.

5. Към 27.11.2020 г ситуацията в училище е следната – нови диагностицирани

Учители – 0

Ученици – 7 ученици общо под карантина и с положителен тест за COVID-19.

Координатите на учители и служители се намират на електронната страница на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна, в секция „Контакт“..

За допълнителни въпроси може да се обръщате на официалната електронна поща: pgt_varna@abv.bg и pgtvarna@pgtvarna.com .


Пожелаваме здраве в тази сложна и динамична обстановка

Гергана Япаджиева

Директор

Психологическа подкрепа

На територията на област Варна са създадени и функционират "Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти, и непедагогическия персонал в ситуация на криза, свързана с COVID-19".

Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии 0882078085 и тел. 0882314686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 8.30-11.30 часа и 12.30-16.30 часа.

Престижна награда

На 05.11.2020г. в Градска художествена галерия – гр. Варна бяха връчени XIII-ти Годишни награди Ротари клуб "Варна-Евксиноград" на изявени средношколци със значими постижения на национални и международни състезания, конкурси и олимпиади през учебната 2019/2020 година в четири категории: обществени и хуманитарни науки, природо-математически и естествени науки, техника и изкуство.

Наградата "Ротари-Евксиноград" – диплом, парична награда, значка и медальон в област "Изкуство“ получи Галина Янева, ученичка от 9 клас в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“.

Ръководството и педагогическият екип на гимназията пожелават на Галина още много успехи, бъдещи творчески изяви и нови победи в професионалния път.

Отново на училище

На 15 септември 2020 в двора на училището се състоя тържественото откриване на новата учебна година. Въпреки неудобството от носенето на маски учениците от 8-те класове посрещнаха с вълнение първата си среща с новото училище и новите учители.

разгледай фото галерия

На всички ученици и учители пожелаваме успешна и плодотворна учебна година

Социална помощ за ученици

Предоставяне на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище за учебната 2020/2021 година


Семействата, чиито деца ще са в осми клас за учебната 2020/2021 година, могат да кандидатстват за еднократна помощ в размер на 250 лв.

Документите се подават в дирекции „Социално подпомагане“ по настоящ адрес след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв.

Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, с един жив родител и за деца, настанени в семейства на близки, роднини или в приемни семейства

Със средствата може да се покрият част от разходите за началото на учебната година – за учебници и пособия, за дрехи и др.

Помощта ще се изплаща на два пъти – след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ и в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Изпращане на абитуриентите от випуск 2020

На 25 юни 2020 в двора на училището се състоя официалното празненство по изпращането абитуриентите от випуск 2019-2020 на Гимназията по туризъм.

На добър час по пътя на живота, скъпи абитуриенти!

24 май - Ден на българската просвета


Поздравление по случай празника

Поздравление от г-жа Гергана Япаджиева - Директор на гимназията


Ученици и учители от гимназията подготвиха и публикуваха различни материали, с които отбелязваме Деня на българската просвета, култура и славянска писменост.


Празничен онлайн концерт
Училищен литературен журнал


Изпращане на абитуриентите от випуск 2020

Заради епидемията изпращането на абитуриентите тази година стана виртуално. Учениците от завършващите класове събраха снимки в чудесен фото и видео албум, който ще им напомня за прекрасните моменти от времето прекарано в гимназията.

НА ДОБЪР ЧАС, СКЪПИ АБИТУРИЕНТИ!

11 май - празник на Светите братя

За празника на Св.Св. Кирил и Методий учители и ученици от гимназията подготвиха и публикуваха различни материали, като училищен вестник, видео презентации, видео клипове с литературни изпълнения.


Училищен вестник

Кетъринг