× С У Б Contact

НОВИНИ и СЪБИТИЯ

Социална помощ за ученици

Предоставяне на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище за учебната 2020/2021 година


Семействата, чиито деца ще са в осми клас за учебната 2020/2021 година, могат да кандидатстват за еднократна помощ в размер на 250 лв.

Документите се подават в дирекции „Социално подпомагане“ по настоящ адрес след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв.

Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, с един жив родител и за деца, настанени в семейства на близки, роднини или в приемни семейства

Със средствата може да се покрият част от разходите за началото на учебната година – за учебници и пособия, за дрехи и др.

Помощта ще се изплаща на два пъти – след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ и в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Държавни изпити

График за провеждане на Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация – септември 2020 г.


Дати за провеждане на изпита:

Теория на професията/специалността – 10.09.2020 г.

Практика на професията/специалността – по допълнително публикуван график

Срок за подаване на заявления за ученици, на които Държавният изпит за придобиване степен на професионална квалификация не е втори Държавен зрелостен изпит – 01.09.2020 г., в канцеларията на гимназията.

Изпитите започват в 08:00 часа. Учениците се явяват в сградата на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна в 07:30 часа.

За справки и въпроси на тел. 0888 216655 - г-жа Янева ЗДУПД

Поправителни изпити

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици от дневна форма на обучение, поправителна сесия - август 2020г.

изтегли график

Изпращане на абитуриентите от випуск 2020

На 25 юни 2020 в двора на училището се състоя официалното празненство по изпращането абитуриентите от випуск 2019-2020 на Гимназията по туризъм.

На добър час по пътя на живота, скъпи абитуриенти!

24 май - Ден на българската просвета


Поздравление по случай празника

Поздравление от г-жа Гергана Япаджиева - Директор на гимназията


Ученици и учители от гимназията подготвиха и публикуваха различни материали, с които отбелязваме Деня на българската просвета, култура и славянска писменост.


Празничен онлайн концерт
Училищен литературен журналЛитературни изпълнения и художествени творби на ученици
Виртуална училищна библиотека
Почеркът на гимназията
Спортни успехи

Изпращане на абитуриентите от випуск 2020

Заради епидемията изпращането на абитуриентите тази година стана виртуално. Учениците от завършващите класове събраха снимки в чудесен фото и видео албум, който ще им напомня за прекрасните моменти от времето прекарано в гимназията.

НА ДОБЪР ЧАС, СКЪПИ АБИТУРИЕНТИ!

11 май - празник на Светите братя

За празника на Св.Св. Кирил и Методий учители и ученици от гимназията подготвиха и публикуваха различни материали, като училищен вестник, видео презентации, видео клипове с литературни изпълнения.


Училищен вестник


Литературни изпълнения на ученици
Видео презентацииПрезентации за Гергьовден

Ученици и учители от гимназията подготвиха презентации по случай народния празник Гергьовден

Великденски концерт

Ученици от гимназията подготвиха и осъществиха празничен Великденски онлайн концерт

Проект по програма "Еразъм+"

На 4 март 2020г. в сградата на училището се състоя заключителният етап от работата по проект "Професионалисти чрез мобилност". Проектът бе за периода 2019-2020г., осъществява се с финансиране по ОП"Еразъм+" на ЕС и е насочен към професионалното обучение чрез практика.

Учениците, които бяха на производствена практика на Тенерифе, Канарските острови си припомниха хубави моменти от своято пребиваване, споделиха впечатления и изтъкнаха ползата от работата на нашето училище по този проект. Всички участници в проекта получиха различни сертификати.

Кетъринг